Statistik

 

 

De civile tab har tidl. generallæge og chef for Forsvarets Sundhedstjeneste, Hans Michael Jelsdorf, opgjort i sin artikel "Hospitalsberedskab og lægelig behandling under belejringen i 1807", (Krigshistorisk Tidsskrift 2007).
Antallet af sårede var 768
, døde 195, altså væsentligt mindre end hidtil antaget.

Antallet af ødelagte ejendomme er fra Politiken Dansmarkshistorie, bd. 10 p 292 af Jens Vibæk (1964).
1807: Brand- og bombeskaderne på ejendomme blev opgjort til 1071.
1795: Ejendomme nedbrændt 900, beskadiget 75.
1728: 1670 ejendomme ødelagte, hvilket svarede til 2/5 af de i alt 4087 huse.

 

 

Tilbage